Kierujemy się następującymi założeniami organizacyjnymi:min organ

  • Szkoła jest czynna w godzinach 7.30-18.30;

  • Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 8.15 - 14.45;

  • Zapewniamy opiekę na świetlicy w godzinach: 7.30-8.15 i 14.45-18.30;

  • Liczebność klas wynosi maksymalnie 16 - 18 dzieci;

  • W Szkole obowiązuje strój szkolny - mundurki szkolne;

  • Zapewniamy dowóz dzieci na zajęcia odbywające się poza terenem Szkoły, np. basen, tenis.