• Za dodatkową opłatą Szkoła zapewnia Uczniom transport do i ze Szkoły (w godzinach porannych i popołudniowych).

  • Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie Szkoły

min praca