slide1 slide2 slide3 slide4
preload image preload image

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa im. Stefana Mellera

Polska i brytyjska podstawa programowa

Najwyższa jakość nauczania dwujęzycznego

Edukacja w oparciu o międzynarodowe standardy

MULTISCHOOL - Międzynarodowa SZKOŁA PODSTAWOWA  im. Stefana Mellera

mapa
Nasza Szkoła to placówka  o  charakterze  dwujęzycznym,  międzynarodowym,  polsko - angielskim. Korzystamy z nowoczesnych programów edukacyjnych brytyjskich i polskich, w pełni realizując ideę dwujęzyczności. Staramy się inspirować, wspierać i zachęcać naszych uczniów do ciągłego rozwoju i pracy nad sobą. Wspólnie tworzymy nową edukacyjną jakość na mapie Warszawy.

Multiworld

PROGRAM EDUKACYJNY Multiworld - jest to urozmaicony program wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno - naukowych takich jak: "białe" i "zielone szkoły", lekcje muzealne, wycieczki do kin i muzeów, zajęcia teatralne, "Festiwal Nauki", "Dziecięca Akademia Sukcesu", Kluby i Koła Zainteresowań. Wszystkie wydarzenia szkolne w ramach programu Multiworld realizowane są przy udziale wychowaców polsko- i anglojęzycznych.

Multisport

PROGRAM EDUKACYJNY Multisport - w ramach tego programu uczniowie angażowani są w udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz działają aktywnie w Szkolnym Klubie Sportowym.

Multilanguage

PROGRAM EDUKACYJNY Multilanguage - jest to nowoczesny program nauczania polskiej podstawy programowej, z jednoczesnym położeniem bardzo dużego nacisku na naukę dwóch języków obcych począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Multiknowledge

PROGRAM EDUKACYJNY Multiknowledge - w ramach tego programu uczniowie biorą czynny udział w olimpiadach, konkursach matematycznych, konkursach wiedzy i umiejętności.

Multichallenge

PROGRAM EDUKACYJNY Multichallenge - program pracy z najzdolniejszymi uczniami, wyróżniającymi się szczególnymi uzdolnieniami w określonych dziedzinach nauki i sportu.

all news pl

Z życia szkoły

Spotkanie z bankowością

14 marca, o godz. 10.00, w ramach współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w projekcie "Bakcyl", gościliśmy w naszej Szkole eksperta w zakresie te... [...]

Zajęcia z Fundacją PZU

Uczniowie naszej Szkoły z klas 2 i 3 zostali zaproszeni, dzięki współpracy jaką prowadzimy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, do uczestnictwa w ... [...]

Konkurs Logicznego Myślenia

W piątek, 11 marca Uczniowie naszej Szkoły  wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia. Polegał on na rozwiązywaniu zada... [...]