• Oprócz wysokiego poziomu języka angielskiego, prowadzimy rozszerzony program nauczania drugiego języka obcego - języka niemieckiego;

  • Uczniowie mają dodatkowo możliwość nauki języka hiszpańskiegi i francuskiego
    min innejez