Opłaty w Szkole są następujące:

  • Czesne jest płatne w 12 miesięcznych ratach w wysokości 1998 zł.

  • Opłata rezerwacyjna wynosi 2000 zł.

  • Rodzeństwa obejmuje zniżka w wysokości 100 zł miesięcznie dla każdego z dzieci.