Jeżeli jesteś:min praca

  • native speaker'em języka angielskiego lub niemieckiego z przygotowaniem peadgogicznym i wykształceniem wyższym;

  • absolwentem pedagogiki wczesnoszkolnej lub studiów magisterskich kierunkowych z przygotowaniem pedagogicznym do pracy w szkole;

  • absolwentem filologii germańskiej;

  • osobą ambitną, pogodną, pełną zapału do pracy;

  • osobą autentycznie lubiącą pracę wśród dzieci i młodzieży i przekonaną, że nauczanie jest Twoją pasją...

    Zgłoś się do nas!

  • Prześlij nam swoje CV na adres e-mail: biuro@multischool.pl
  • Chętnie zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy.