Adres Szkoły:
lin

Ul. Niedźwiedzia 46,

02-666 Warszawa
ul. Puławska 228/1

02-670 Warszawa

tel. 600 024 480

Nr rachunku bankowego:
54 1020 1185 0000 4702 0258 1874

 

Aktualne informacje dotyczące Szkoły mogą Państwo uzyskać: