• MULTISCHOOL jest Szkołą o charakterze dwujęzycznym, międzynarodowym, polsko-angielskim. Prowadzimy nauczanie w sytemie dwujęzyczności. Realizujemy polską i brytyjską podstawę programową. Program brytyjski prowadzony jest przez nauczycieli z krajów anglojęzycznych (native speakers). Brytyjska podstawa programowa realizowana jest w oparciu o podręczniki z Wielkiej Brytanii, zajęcia programu brytyjskiego odbywają się codziennie, w łącznym wymiarze minimum 12-14 godzin lekcyjnych tygodniowo, stanowiąc integralną część całego programu edukacyjnego. Nauczyciele anglojęzyczni są jednocześnie wychowawcami klas i biorą aktywny udział w całym życiu Szkoły i wszystkich wydarzeniach szkolnych.

  • MULTISCHOOL istnieje na rynku edukacyjnym od 1999 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się edukacją – na początku z sukcesami prowadziliśmy sieć szkół językowych. Od 2001 r. prowadzimy także placówki przedszkolne - Przedszkola Językowe Bajkowa Kraina. Naturalną konsekwencją naszych działań w sferze edulacyjnej było powołanie do życia Międzynarodowej Szkoły Podstawowej MULTISCHOOL. Jesteśmy grupą edukacyjną oferującą kompleksową edukację dziecka od 2-go roku życia. 

  • Działamy nowocześnie i dynamicznie, cały czas się rozwijając. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków i uczniów, ogromną wagę przykładamy do nauczania języków obcych. Wdrażamy własne programy edukacyjne, bierzemy udział w licznych projektach i przedsięwzieciach związanych z edukacją. Od zawsze przyświecała nam idea edukowania z pasją, według najlepszych wzorców i standardów.

 

zobacz opr