Nasza Szkoła opracowuje i wdraża własne programy edukacyjne.

Uczniowie mogą korzystać z programów:

  • PROGRAM EDUKACYJNY Multiworld - jest to urozmaicony program wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno - naukowych takich jak: "białe" i "zielone szkoły", lekcje muzealne, wycieczki do kin i muzeów, zajęcia teatralne, "Festiwal Nauki", "Dziecięca Akademia Sukcesu", Kluby i Koła Zainteresowań. Wszystkie wydarzenia szkolne w ramach programu Multiworld realizowane są przy udziale wychowaców polsko- i anglojęzycznych.

  • PROGRAM EDUKACYJNY Multisport - w ramach tego programu uczniowie angażowani są w udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz działają aktywnie w Szkolnym Klubie Sportowym.

  • PROGRAM EDUKACYJNY Multiknowledge - w ramach tego programu uczniowie biorą czynny udział w olimpiadach, konkursach matematycznych, konkursach wiedzy i umiejętności.

  • PROGRAM EDUKACYJNY Multilanguage - jest to nowoczesny program nauczania polskiej podstawy programowej, z jednoczesnym położeniem bardzo dużego nacisku na naukę dwóch języków obcych począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

  • PROGRAM EDUKACYJNY Multichallenge - program pracy z najzdolniejszymi uczniami, wyróżniającymi się szczególnymi uzdolnieniami w określonych dziedzinach nauki i sportu.