• W ramach wdrażania idei nauczania języków obcych u najmłodszych dzieci od 2002 r. prowadzimy na Mokotowie Przedszkole Językowe Bajkowa Kraina.

  • Działa ono z sukcesami w lokalizacji - przy ul Idzikowskiego 39. Multischool od początku nadzoruje w całości proces nauczania w Przedszkolu języka angielskiego.

  • Dzieci, które są absolwentami naszego Przedszkola mają pierwszeństwo przy przyjmowaniu do Szkoły i są do niej przyjmowane bez egzaminów oraz rozmów rekrutacyjnych.

  • Więcej informacji o Przedszkolu znaleźć można pod adresem www.bajkowakraina.pl